Folder Noord-Holland

200x200+student+leest+folder.png

Wij behandelen en begeleiden, volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), ouderen met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problemen, ouderen met geheugenklachten. Parnassia is gevestigd in Haaglanden en Zoetermeer en in de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland.

Hieronder vindt u onze patiëntenfolders. Bij vragen staan wij u graag te woord.

Algemeen
Moreel Beraad oktober 2020
Acute Dagbehandeling
Cliëntenraad
Crisismeldpunt Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland
Fact teams altijd in de buurt
Familieraad
Geestelijke verzorging Parnassia Noord-Holland
Intensieve Behandeling Thuis
Mindfulness
Rouwgroep
Running Therapie Zaanstreek
Stemmings-, angst- en paniekproblemen gespreksgroep
Vangnet en Advies Midden-Kennemerland
Ouderen
Ambulant Ouderenpsychiatrie
DOC-team Midden-Kennemerland
DOC-team Zaanstreek-Waterland
Gerontopsychiatrie - Unit 1 & 2
Video Interventie Ouderenzorg (VIO) voor mantelzorgers
Volwassenen
Open Opnameafdeling Zaanstreek Waterland
Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose
Wonen
Wonen voor mensen met een verslaving en psychische belemmeringen