Folder Noord-Holland

200x200+student+leest+folder.png

Wij behandelen en begeleiden, volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), ouderen met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problemen, ouderen met geheugenklachten. Parnassia is gevestigd in Haaglanden en Zoetermeer en in de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland.

Hieronder vindt u onze patiëntenfolders. Bij vragen staan wij u graag te woord.

Algemeen
Acute Dagbehandeling
Cliëntenraad
Crisismeldpunt Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland
Fact teams altijd in de buurt
Familieraad
Geestelijke verzorging
Intensieve Behandeling Thuis
Ouderen
Ambulant Midden kennemerland
Ambulant Waterland
Ambulant Zaanstreek
DOC-team Midden-Kennemerland
DOC-team Waterland
DOC-team Zaanstreek
Gerontopsychiatrie - Unit 1 & 2
Gerontopsychiatrie - Unit 3 & 4
Gerontopsychiatrie en Psychogeriatrie (verwijzers)
Opname Psychogeriatrie
Volwassenen
Open opname afdeling Zaanstreek-Waterland
Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose
Wonen
Wonen voor mensen met een verslaving en/of een psychische belemmering