Nieuws

Nieuws van Parnassia

26 april 2021

200+x+200+albardastraat+nieuwbouw+impressie.png
Woningcorporatie Arcade en Parnassia gaan op het woonzorgpark Rosenburg aan de Albardastraat in Den Haag betaalbare sociale huurappartementen ontwikkelen. De appartementen zijn bestemd voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra zorgbegeleiding nodig hebben. Onlangs werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Frits Verschoor, bestuurder vastgoed bij Parnassia en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade.

Met de voorgenomen nieuwbouw wil Parnassia in samenwerking met Arcade een kwetsbare doelgroep de gelegenheid bieden uiteindelijk zelfstandig te wonen en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De 138 sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die niet meer passen binnen een maatschappelijke opvangvoorziening of een voorziening voor beschermd wonen in de stad. Vanwege aangepaste regelgeving moeten deze mensen gelijk zelfstandig gaan wonen. Daar zijn vaak nog niet aan toe. Dit project biedt ze een tussenstap. Met extra (zorg)begeleiding kunnen ze toch, op een veilige manier, zelfstandig wonen in een beschutte wijk met toezicht. Na een aantal jaar kunnen zij uitstromen naar een reguliere sociale huurwoning.

Uitstroomvoorziening wonen en zorg

“Het principe van het scheiden van wonen en zorg is bij dit project van toepassing. Arcade ontwikkelt en verhuurt de woningen, Parnassia biedt de begeleiding en zorg. Op deze wijze kunnen mensen met psychische problemen goed worden opgevangen en begeleid. In de geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren flink bezuinigd, waardoor deze kwetsbare doelgroep tussen wal en schip viel.

Dit project is een uitstroomvoorziening, het is de bedoeling dat de bewoners uiteindelijk uitstromen naar geheel zelfstandige woonruimte en zo volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij”, aldus Frits Verschoor. “Wij voelen ons betrokken bij het welzijn van onze huurders en met name die mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Daarom zetten wij ons in voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een psychische of lichamelijke beperking. Daarbij is een goede samenwerking met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorginstellingen, belangrijk. Alleen dan komen dit soort projecten van de grond”, zegt René Lemson. Dit project past binnen de visie van de gemeente Den Haag op wonen voor deze doelgroep en draagt bij aan de beschikbaarheid van voldoende woningen voor zorgdoelgroepen.

Toewijzing van de woningen

Omdat de woningen bestemd zijn voor een specifieke doelgroep verhuurt woningcorporatie Arcade de woningen niet via het reguliere woonruimte verdeelsysteem. De toewijzing van de woningen wordt gedaan door de gemeente. “Wel sluiten de bewoners een huurcontract af met Arcade en hebben ze dezelfde rechten en plichten als andere huurders van Arcade. Dit geeft al een bepaalde zelfstandigheid in wonen aan. Bij de meeste zorgprojecten sluit de zorginstelling het huurcontract met de corporatie af.”, aldus Lemson.

Over de huurappartementen

Het gaat om 138 woningen met een huurprijs vanaf circa € 430 tot € 610. Er komen 17 studio’s, 18 galerijwoningen en 103 tweekamer appartementen, verdeeld over twee gebouwen. Daarnaast komen nog 3 conciërge woningen.
​​​​​​​De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de oude buitenplaats Rozenburg. De buitenplaats is eigendom van Parnassia en ondergaat de komende jaren een aantal aanpassingen. Meerdere verouderde gebouwen maken plaats voor nieuwbouw, passend bij het karakter van de oude buitenplaats.