21 september 2017

Vergeet u steeds dat u boodschappen moet doen? Herinnert u de naam van uw buurman niet meer? Heeft u moeite om structuur aan de dag te geven of zit u vaak futloos op de bank?  Maken uw familie of buren zich zorgen? Parnassia helpt!

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Zo'n 270.000 Nederlanders hebben een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. Een ziekte waar mensen niet van genezen. Het aantal mensen dat overlijdt aan dementie verdrievoudigt in de komende twintig jaar, verwacht het RIVM.  Het Geriatrie Team van Parnassia is gespecialiseerd in de behandeling van mensen waar geheugen en gedrag tot problemen (beginnen te) leiden. "De zorg van Parnassia is specifieker en specialistischer geworden", zegt Henk Kruithof, klinisch geriater bij de Haagse instelling.

Wekelijks melden huisartsen mensen aan voor poliklinische diagnostiek of ambulante behandeling in de thuissituatie. Op jaarbasis worden ruim 150 mensen kortdurend opgenomen in de kliniek. Er is specifieke zorg nodig voor mensen bij wie onder meer twijfel is over het functioneren van de hersenen, doordat er:

 • geheugenproblemen zijn zoals vergeetachtigheid;
 • gedragsveranderingen optreden, die kunnen leiden tot stemmingswisselingen, problemen met het zich uiten, sneller boos worden, verminderde interesse in de omgeving en nergens zin meer in hebben;
 • beelden worden gezien die er niet zijn, zoals hallucinaties.

"Mensen kunnen zich gaan isoleren, zich terugtrekken in hun huis", legt Henk Kruithof, klinisch geriater bij Parnassia Groep uit. "Het komt ook voor dat mensen heel veel spullen gaan verzamelen. Zulk gedrag kan zich over jaren geleidelijk ontwikkelen, waardoor het begin niet zichtbaar is of het ontstaat juist heel plotseling."

Soms hebben deze veranderingen heel andere oorzaken. Een depressie kan ook leiden tot problemen met het onthouden van feiten. Lichamelijke ziekten kunnen leiden tot veranderingen in gedrag met ook hallucinaties en/of wanen. Dat noemen we dan een delier. Zowel depressies als delieren zijn in principe goed behandelbaar.

Onderzoek van groot belang

Al met al zijn er vaak wel verklaringen voor veranderd gedrag. Daarom is goed onderzoek daarnaar van groot belang. Het Geriatrie Team van Parnassia maakt deel uit van een keten van zorg voor kwetsbare ouderen. Als het gaat om aantonen of uitsluiten van lichamelijke ziekten is een geheugenpoli van een algemeen ziekenhuis een geschikte plaats om erachter te komen wat er aan de hand is. Is er vooral een probleem in de zorg, dan bieden de verpleeghuizen steeds meer hulp. Na de diagnose dementie wordt er een casemanager gekoppeld aan de patiënt en zijn of haar naasten.

Als het vooral gaat om geheugenproblemen én veranderingen van gedrag kan het Geriatrie Team van Parnassia zowel op één van de poliklinieken, in de wijk en ook in de thuissituatie onderzoek en behandeling doen. Ook een korte crisisopname bij ernstige problemen is een mogelijkheid. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie voor de onderliggende ziekte en er bestaan medicijnen die enige vertraging van de ontwikkeling van Alzheimerdementie kunnen bevorderen. Bij slaapstoornissen kan lichttherapie worden gestart.

Cijfers

 • Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot ruim 270.000 nu. Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen.
 • Dementie is de volksziekte met hoogste zorgkosten. Deze kosten stijgen met 9,2 % per jaar.
 • In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie
 • Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
 • Hiervan wonen er ruim 70.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
 • Hiervan hebben er ruim 100.000 nog geen diagnose.
 • 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie in haar leven. Bij mannen is dit 1 op de 7.
 • Ieder uur komen er in Nederland 5 mensen met dementie bij.
 • Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarvan de ziekte van Alzheimer heet meest voorkomt (70%). Alle ziektes leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren.
 • Wanneer Alzheimer in de familie voorkomt, is er een verhoogd risico om ook deze ziekte te krijgen.