Nieuws

Nieuws van Parnassia

21 november 2018

200+x+200+MIPU+voorbeeld.jpg
Een MIPU (mobiele interventie en preventie unit) wordt als proef in de regio Haaglanden ingezet na 112-meldingen over personen met verward gedrag. Deze onopvallende wagen brengt de persoon in kwestie naar andere locatie, zoals een ggz-instelling, waar hij/zij nader beoordeeld kan worden. 

Vanaf donderdag 22 november is in de regio een Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU) beschikbaar. De MIPU wordt ingezet na 112-meldingen over personen met verward gedrag. Een gespecialiseerde verpleegkundige bezoekt deze mensen als eerste, zo veel mogelijk in de thuissituatie. Is vervoer naar een beoordelingslocatie of GGZ-instelling nodig, dan worden deze personen niet meer in een politiewagen vervoerd maar in een onopvallend voertuig: de MIPU. De pilot duurt drie maanden.

112-melding

Tijdens de pilot worden 112-meldingen over personen met verward gedrag eerst zorgvuldig gescreend om te bepalen waar de hulpvraag thuishoort. Is er geen sprake van lichamelijk letsel en/of veiligheidsproblematiek dan wordt de melding doorgezet naar een gespecialiseerde verpleegkundige, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Deze is getraind om een inschatting te maken welke zorg een persoon met verward gedrag nodig heeft.

Inzet MIPU

Deze SPV beoordeelt de melding en gaat indien nodig naar deze persoon. Deze biedt zorg op maat en bekijkt of de persoon in de eigen omgeving kan blijven. Of dat deze doorverwezen moet worden naar passende hulpverlening. De patiënt wordt dan door een chauffeur en de SPV vervoerd met de MIPU. De inzet van de SPV en daarmee de inzet van de MIPU is dagelijks tussen 14.00 en 22.00 uur. De MIPU rijdt in de volgende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Grip op het leven

Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (al dan niet tijdelijk) hebben verloren of dreigen te verliezen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met verschillende aandoeningen en problemen op verschillende leefgebieden zoals een verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, dementie of een medische oorzaak. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met verlies aan werk of huisvesting, schulden of na een ingrijpende emotionele gebeurtenis.

Organisatie en samenwerkingspartners

De inzet van de MIPU wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. De volgende partijen werken mee aan de pilot: de centrumgemeenten Delft en Den Haag, ggz-instellingen (GGZ Delfland, GGZ Rivierduinen en Parnassia), politie Den Haag, SMASH, Veiligheidsregio Haaglanden en GGD Haaglanden. Deze laatste heeft de organisatie in handen.

 

Afbeelding is ter illustratie.