Nieuws

Nieuws van Parnassia

07 november 2019

regulier_politie.jpg

Sinds 1 oktober rijdt er in de regio Zaanstreek/Waterland een speciale meditaxi rond met daarin twee psychiatrisch verpleegkundigen die hulp verlenen aan mensen met verward gedrag.

De taxi is een pilot en onderdeel van het project ‘Mobiele Triage en Vervoer Unit’; een samenwerking van GGZ Zaanstreek-Waterland, triage- en vervoersdienst Broeder de Vries en Parnassia. De meditaxi draagt bij aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De eerste geluiden, onder andere van de kant van de politie, zijn positief.

Het doel van de pilot is dat mensen met verward gedrag zo snel en zo goed als mogelijk passende zorg krijgen. Daarnaast wordt voorkomen dat deze mensen onnodig vervoerd worden en dat zij beoordeeld worden in een politiecel. Twee sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van de GGD en Parnassia rijden mee naar politiemeldingen waarbij vermoedelijk sprake is van verward gedrag. Ter plaatse wordt een inschatting gemaakt van de benodigde zorg en indien nodig wordt de persoon direct vervoerd naar huis of een locatie van de GGD of van Parnassia.

De pilot duurt tot en met maart 2020.