Nieuws

Nieuws van Parnassia

08 januari 2019

SARR-autisme.jpg
Het behandelteam van het SARR Expertisecentrum in Den Haag gaat vanaf nu verder onder de naam: Centrum Autisme Haaglanden. Deze naamswijziging heeft als doel onze doelgroepen in de regio Haaglanden beter te bereiken.

Uit de praktijk blijkt de afkorting SARR onduidelijk voor onze patiënten en samenwerkingspartners uit de regio Haaglanden, gezien de R in deze afkorting naar Rotterdam verwijst. De nieuwe naam Centrum Autisme Haaglanden is een eerste stap om ons aanbod beter op de kaart te zetten voor onze patiënten en samenwerkingspartners in Den Haag en randgemeenten Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en Zoetermeer.

Wat verandert er ?

We gaan de nieuwe naam stapsgewijs doorvoeren. Dit betekent dat de naam Centrum Autisme Haaglanden de komende maanden nog in combinatie met SARR gebruikt wordt. Onze dienstverlening en behandelingen blijven hetzelfde. Zorgen voor hoge kwaliteit en effectiviteit in de behandelingen blijft onze hoofdtaak.

Over ons

Het Centrum Autisme Haaglanden is een afdeling binnen Parnassia en houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan volwassenen (18+) met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving. Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is.

Ons team bestaat uit ruim 20 medewerkers. Op de afdeling zijn onder andere de volgende disciplines aanwezig: psychiater, psycholoog, psycho-therapeut, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut en ervaringsdeskundige

Contact

Wilt u met ons in contact komen? Neem dan contact met ons op via het secretariaat
E secr-autisme@parnassia.nl
T 088 358 87 20