Nieuws

Nieuws van Parnassia

27 oktober 2017

200x200+in+de+wijk.png

Het FACT team Zaandam van Dijk en Duin, onderdeel van Parnassia Groep,  heeft recent een (her)certificering voor het CCAF-keurmerk ontvangen. Het CCAF certificeert teams die zorg bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Het team van Zaandam werd onder meer geprezen voor  hun wijkgerichte aanpak en de goede samenwerking met de partners in de wijk.

Mensen die door FACT teams van Parnassia Groep worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problemen die zich uiten in het maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De FACT teams ondersteunen deze mensen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke factoren bij deze aanpak zijn de 'outreachende zorg', (bij de mensen thuis), een multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren  en doelgroepgericht en wijkgericht  te werken.  

Flexibele zorg

Uit het rapport blijkt verder dat het FACT team in Zaandam flexibele zorg biedt die past bij de fase waar de client zich in bevindt en goed geschoold is in herstelondersteunende zorg. Het team heeft volgens het CCAF een goede focus op herstel van de cliënt en is actief bezig om herstelondersteunende zorg in het dagelijks werk steeds beter toe te passen. Dat het team geen wachttijden heeft en 24 uur bereikbaar is wordt gezien als een groot pluspunt.

Meer teams met keurmerk

Het FACT team van Zaandam van Dijk en Duin is niet het enige team binnen Parnassia Groep met een CCAF-keurmerk. Zo hebben diverse teams van Dijk en Duin, Bavo Europoort en Parnassia al een keurmerk achter hun naam staan. Deze teams zijn opgenomen in het keurmerkregister van CCAF.