Nieuws

Nieuws van Parnassia

13 december 2021

Gezellig+oud+200x200.jpg
Dat is de overtuiging van 18 organisaties die in deze regio actief zijn. Betere samenwerking moet het antwoord gaan worden op problemen als een tekort aan passende woningen voor ouderen en tekort aan zorgpersoneel. Tegelijk bieden technologische ontwikkelingen en digitalisering kansen en nieuwe mogelijkheden. Uitdagingen en kansen waar ze allemaal mee te maken krijgen. Als ‘Goud in Zaanstreek-Waterland’ pakken de 18 organisaties, waaronder Parnassia, dit gezamenlijk op.

Gerust en waardig

Door samenwerken, binnen organisaties, tussen organisaties en met de maatschappij moeten ouderen in de regio gerust en waardig oud worden. Er gaat niet alleen over ouderen gesproken worden, maar ook met. Ook ouderenorganisaties zijn aangesloten bij de club van 18.

Zorgvisie 2020-2025

​​​​​​​Deze samenwerking is een logisch vervolg van de regiovisie zorg voor ouderen Zaanstreek-Waterland die opgesteld is. De komende periode gaat het samenwerkingsverband in werkgroepen aan de slag met de thema’s  

  • Gezond blijven en zelfstandig wonen
  • Goed herstel en voorkomen van acute zorg
  • Leven met langdurige zorg

​​​​​​​