paginakop - jongvolwassenen

Jong Volwassenen Team

200x200+jongvolwassenen.png

Het Jong Volwassenen Team heeft jong volwassenen in behandeling met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Hun leeftijd ligt tussen 16 en 25 jaar en meestal komen ze moeilijk aan bij de reguliere zorg. Naast psychiatrische en verslavingsproblemen is  vaak sprake van sociale/maatschappelijke/financiële en huisvestingsproblemen. Wij werken in Den Haag en Rijswijk.

FACT-methodiek

Het team werkt volgens de (F)ACT-methodiek en beschikt over het  bijbehorende keurmerk. De behandeling / begeleiding wordt  ten tijde van stabiliteit verstrekt door twee vaste behandelaren (FACT). Indien nodig kan een behandelaar de rest van het team inzetten om een crisisgevoelige situatie sneller op te lossen (ACT).  Kenmerkend is de samenwerking met andere organisaties op het gebied van jong volwassenen binnen heel Den Haag. We werken outreachend en komen waar de jongvolwassene zich bevindt. De behandeling is gericht op diagnostiek, vroegsignalering, verminderen van de symptomen en het leren omgaan en/of toeleiden naar verdere GGZ-behandeling binnen en buiten onze organisatie.

Hiernaast leveren we actieve begeleiding bij het regelen van problemen en toeleiden naar andere organisaties op gebied van sociaal/ maatschappelijke, financiële, werk/dagbestedings/opleidings- en huisvestingsproblemen. We zoeken samen met de jong volwassenen naar kansen en mogelijkheden om ze beter grip te laten krijgen op hun leven en hun toekomst.

Aanmeldingen

aanmeldingTOP@parnassiagroep.nl
Annelie Wisse  
Marieke Broekman

Meer informatie

Annelie Wisse  
Marieke Broekman