Depressie, somber en alleen..

Behandeling bij depressie, somberheid of eenzaamheid. Bekijk de film van een gesprek met de psycholoog.

Depressie: somber, verdrietig en alleen. Beleef hoe mevrouw Van Veen na een depressie weer kleur in haar leven krijgt.