Depressie

Testen op depressie

200x200+Jacqueline+A-Tjak.png

Denkt u dat u een depressie heeft? Herkent u zich in de genoemde symptomen? Op de website van onze zusterorganisatie PsyQ kunt u testen of uw klachten misschien veroorzaakt worden door een depressie. Deze test is anoniem. 

De uitkomst van deze zelftest depressie is géén medische diagnose. Bespreek uw klachten en de uitkomst met uw huisarts. Als nodig, kan deze u verder helpen met een voor u geschikte behandeling.

De test bevat zeven vragen. Om technische redenen moet de vragenlijst binnen 20 minuten ingevuld worden. U kunt de test ook invullen met hulp van een vertrouwd iemand terwijl u de antwoorden uitspreekt.