Depressie

Depressie bij ouderen behandelen

200x200+Jacqueline+A-Tjak.png

Parnassia is specialist in behandeling van ouderen die last hebben van een depressie woonachtig in Den Haag Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

De levensfase waarin iemand zich bevindt vraagt een andere benadering dan bij jongere volwassenen. Ook speelt een rol dat op oudere leeftijd psychiatrische aandoeningen zich anders uiten. Wij doen dit vanuit vier locaties verspreid over Den Haag. U vindt er altijd wel eentje in uw buurt. Zo nodig leggen wij huisbezoeken af.

Behandeling van depressie bij ouderen

Denkt u dat een oude dag zonder sombere buiten niet mogelijk is ? En denkt u dat een depressie bij uw leeftijd hoort ? Dat is zeker niet zo. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat oudere volwassenen net zo goed van een depressie kunnen herstellen als jongere. Afhankelijk van uw klachten maken wij samen met u een behandelplan dat aansluit bij uw persoonlijke situatie.. De behandeling kan bestaan uit:

Behandeling van een bipolaire stoornis bij ouderen

Parnassia is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen die last hebben van een bipolaire stoornis. De levensfase waarin iemand zich bevindt vraagt namelijk een andere benadering dan bij jongere volwassenen. Ook speelt een rol dat op oudere leeftijd psychiatrische aandoeningen zich anders uiten.

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar met medicijnen en therapie worden de klachten verminderd. De extreme stemmingswisselingen van manie en depressie nemen af en soms zelfs voorkomen. Dat gebeurt door een combinatie van:

  • medicijnen
  • psycho-educatie
  • zelfmanagement.

Medicijnen

Het is belangrijk om de symptomen van een manische of depressieve periode zo snel als mogelijk te verminderen. Iemand met een manisch depressieve stoornis heeft diverse klachten. Een arts bepaalt aan de hand van de klachten de juiste medicatie. De meeste mensen met een bipolaire stoornis gebruiken voor langere tijd medicijnen. Zo blijft hun stemming stabiel en voorkomen ze een nieuwe depressie of manie.

Psycho-educatie

Ook meer kennis over de manisch depressieve stoornis en de symptomen ervan is belangrijk. De voortekenen van een manische of een depressieve periode zijn namelijk een paar weken voorafgaand aan zo’n periode merkbaar. Cursussen kunnen daarin voorzien. Door het herkennen van deze signalen, kan eerder hulp gezocht worden waardoor de gevolgen van de stoornis minder ingrijpend zijn. Vraag de behandelaar naar de mogelijkheden.

Zelfmanagement

Leren omgaan met de bipolaire stoornis is belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. U moet leren omgaan met de symptomen, de behandeling en de gevolgen van uw ziekte.

In een therapie leren wij u tijdig een beginnende manie of depressie te herkennen. Gebeurtenissen in het dagelijks leven kunnen een aanzet geven. Ook weten we dat voldoende rust en structuur letterlijk rust brengen waardoor de kans op het ontstaan van een nieuwe periode verkleind wordt. Door een tijd uw dagelijkse patroon en gebeurtenissen in kaart te brengen krijgt u meer inzicht in ontstaan en beloop van uw aandoeningen. Met deze kennis kunt u zelf adequaat en tijdig ‘bijsturen’ of hulp zoeken. Bespreek met uw behandelaar de mogelijkheden.

Omgaan met depressie

Depressie en relatie

Leven met iemand die last heeft van een depressie is niet eenvoudig. Uw naasten zal gaan opvallen dat u

  • niet meer kunt genieten
  • geen plezier meer heeft in activiteiten
  • minder actief wordt
  • last heeft van rusteloosheid.

Deze ziekte vraagt ook van uw omgeving energie, emoties en tijd. Het is voor  de partner, familie, vrienden moeilijk om te zien hoe iemand lijdt aan een depressie. Boosheid of teleurstelling zijn gevoelens waar naasten mee te maken kunnen krijgen vanuit hun wil om u te helpen..

Wij bieden diverse mogelijkheden om uw naasten te ondersteunen.

Lichamelijke ziekten en depressie

Lichamelijke ziekten zoals ernstige pijn, herseninfarct  of beroerte, Parkinson, vitamine tekorten kunnen een aanleiding zijn voor het ontstaan van een depressie. Eerst werkten al uw lichaamsfuncties goed , door het ouder worden krijgt u last van lichamelijke ziekten die uw dagelijks leven beperken. Dit kan aanleiding zijn voor een depressie. Bij ouderen staan de lichamelijke ziekten vaak op de voorgrond waardoor een depressie moeilijk of pas veel later wordt ontdekt.

Medicijngebruik

Ook medicijngebruik (waarbij u bijvoorbeeld uw concentratie verliest of slaperig wordt) kan uw dagelijks leven behoorlijk ontregelen, waardoor u niet meer in staat bent te doen wat u eerst gemakkelijk deed. Dit kan een depressie triggereren .

Onderscheidt met dementie

Een veel voorkomende ziekte bij ouderen is dementie. Een aantal symptomen van dementie, zoals vergeetachtigheid en verlies van interesse en concentratie, zijn vergelijkbaar met die van een depressie. Dit maakt het dan vooral in het begin erg lastig om een juiste diagnose te stellen van dementie of de aanwezigheid van een depressie.

Rouw en depressie

Ditzelfde geldt voor rouw en depressie. Een aantal van de symptomen van rouw lijken op die van een depressie, zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, verminderde eetlust of weinig energie hebben.

Voeding en depressie

Als u last heeft van verminderde eetlust en/of een moeizame stoelgang kan het zijn dat u minder gaat eten of misschien wel helemaal niet meer, waardoor u zichtbaar gewicht gaat verliezen. Dit kan zo’n omvang aannemen dat u geen reserves meer heeft en uw weerstand afneemt. Dit geeft weer een groter risico op infecties.

Depressie en alcohol

Alcoholgebruik kan een belangrijke oorzaak zijn voor het ontwikkelen van een depressie. De hoeveelheid alcohol die u als oudere veilig kunt gebruiken ligt bewezen vele malen lager dan toen u jonger was.  Als u toch hetzelfde aantal glazen blijft drinken als voorheen zoals u gewend was, drinkt u al snel teveel. Dit kan naast andere negatieve effecten ook leiden tot een depressie.

Depressie en seks

Een depressie heeft ook effecten op uw seksuele beleving. Geen zin hebben in intimiteit, niet meer opgewonden raken kan een uiting ervan zijn. Denk niet direct dat het wel bij de leeftijd zal horen. Dat hoeft zeker niet zo te zijn.