Depressie

Depressie symptomen

200x200+Jacqueline+A-Tjak.png

Depressie klachten bestaan vaak uit zowel een psychische als een lichamelijke kant. Vaak voorkomende symptomen zetten wij hieronder op een rij. Je hoeft niet alle kenmerken tegelijk te ervaren.

Depressie bij ouderen herkennen

Met uitzondering van de lichamelijke klachten, ervaren ouderen hetzelfde als jongere volwassenen. De lichamelijke kant is wel vaak heftiger.

Psychische klachten bij depressie:

 • Somberheid, neerslachtigheid (met name somberheid wordt vaak niet als zodanig herkend omdat de lichamelijke klachten meer op de voorgrond staan)
 • je piekert vaker over jouw gezondheid of andere omstandigheden
 • je hebt weinig interesse voor je omgeving en je hobby’s
 • je wordt vroeger wakker
 • je eet slechter
 • je bent vaak moe
 • je bent vermoeid en prikkelbaar
 • je huilt regelmatig en dat lucht niet op, of je wilt huilen maar kan dit niet
 • je wilt alleen zijn
 • je ervaart een gevoel van leegte en/of machteloosheid, wanhoop en angst
 • je ziet geen uitweg meer
 • je hebt gedachten over zelfdoding
 • je hebt een moeizame stoelgang
 • je hebt het idee dat je veel vergeet
 • je  voelt je minderwaardigheid, schuldig.

Door deze klachten heb je moeite met bijvoorbeeld wassen, aankleden, boodschappen doen, eten, hobby's en sociale contacten.

Lichamelijke klachten bij depressie:

 • Doodmoe zijn
 • Slecht slapen (te weinig), of juist heel veel slapen
 • Verdwenen eetlust, waardoor je afvalt. Of tegenovergesteld: sterk toegenomen eetlust waardoor je veel aankomt.
 • Duizeligheid, trillende handen
 • onverklaarbare pijntjes
 • hartkloppingen

Omgaan met deze klachten is heel lastig. Schroom niet om hulp te vragen als je er zelf niet uitkomt.

Soorten depressies

Niet alle depressies zijn hetzelfde. Er zijn varianten van licht tot zwaar. Iedereen ‘reageert’ namelijk anders op een depressie. Bij sommige mensen wisselen periodes met depressieve klachten zich af met tijden waarin zij juist heel erg actief, extreem optimistisch, vrolijk of prikkelbaar overkomen. Dan spreken we van een bipolaire of manisch depressieve stoornis.

Daarnaast speelt leeftijd een rol bij de ervaringen met depressies. Ouderen kunnen door ingrijpende veranderingen die passen bij hun levensfase last krijgen van depressiviteit. Verlies van gezondheid, contacten, mobiliteit en zelfstandigheid zijn dan aan de orde.

Bipolaire stoornis

Zo’n 2% van alle oudere Nederlanders heeft ooit in zijn leven de verschijnselen van een manisch depressieve stoornis gehad. Mannen en vrouwen hebben even vaak/vaker last van een manisch depressieve stoornis.

Manisch depressieve stoornis

De ene periode is iemand zo extreem vrolijk en uitgelaten (manisch/hypomaan) dat hij in de problemen komt of dat anderen zich zorgen gaan maken. De volgende periode is die persoon somber en neerslachtig (depressief).

Oorzaken van een bipolaire stoornis

Hoge pieken en diepe dalen, zo kun je de stemmingen van mensen met een manisch depressieve stoornis omschrijven. In de periode tussen deze twee uitersten (of polen) is de stemming vaak normaal. Deze stoornis ontstaat vaak tussen het 15de en 25ste levensjaar. De ene persoon heeft meer last van de manie-periode. De ander juist meer van de depressieve periode. Hoe dan ook, de wisselende stemmingen zijn een flinke belemmering in het dagelijkse leven.

Er zijn heel veel bipolaire stoornis symptomen te noemen. De kenmerken kunnen per persoon sterk verschillen en ook verschillend in heftigheid aanwezig zijn.

Manisch depressief symptomen

 • overdreven blij zijn
 • snel boos reageren en ruzie maken
 • zo goed als geen behoefte aan slaap hebben, 's nachts klaarwakker zijn
 • veel praten, bellen of e-mailen
 • gedachten die alle kanten opschieten
 • niet stil kunnen zitten, hyperactief.
 • het gevoel hebben alles aan te kunnen

Symptomen van een depressie bij een bipolaire stoornis

 • nergens zin in hebben, lusteloos en moe zijn,
 • geen emoties voelen
 • geen contact met anderen willen
 • sterk verminderd gevoel van eigenwaarde
 • gedachten over zelfdoding en aan de dood
 • slecht slapen of juist veel slapen, vroeg wakker worden

Moeilijk te herkennen

Een bipolaire stoornis is lastig herkenbaar. Dat geldt voor zowel de persoon zelf die manisch depressief is, als voor zijn directe omgeving en voor een huisarts. Tussen de stemmingswisselingen voelt die persoon zich prima. Hij vindt helemaal niet dat hij ziek is, in tegendeel hij voelt zich prima. De bipolaire stoornis symptomen kunnen zo licht zijn, dat die persoon en zijn omgeving niet merken dat er wat aan de hand is. Het komt voor dat de eerste manische periode pas later in iemands leven tot uiting komt. Vaak heeft de betreffende persoon al meerdere depressies doorgemaakt  waardoor de diagnose manisch-depressiviteit in een veel later stadium gesteld wordt.

Ben ik manisch depressief?

Herken je je in zowel de symptomen van een manie als die van een depressie? Dan kun je een manisch depressieve stoornis of bipolaire stoornis hebben.

Test of jouw klachten mogelijk verband houden met een manische depressie stoornis. Maak de zelftest depressie op de website van PsyQ, ook een onderdeel van Parnassia Groep.