Behandeling voor dissociatieve stoornis of trauma

Het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) Fivoor heeft jarenlange ervaring met de diagnostiek en behandeling van patiënten die lijden onder de gevolgen van ernstige traumagerelateerde stoornissen, waaronder dissociatieve stoornissen.

Gespecialiseerde centra

Het kan voor mensen met complexe traumagerelateerde problemen of dissociatieve klachten lastig zijn om binnen de reguliere zorg een passende behandeling te vinden. Voor deze mensen zijn in 2007 gespecialiseerde centra opgericht voor diagnostiek en behandeling van complexe traumagerelateerde problematiek. Dit zijn de zogeheten Top Referente Trauma Centra (TRTC’s).

TRTC Fivoor

Het Top Referent Trauma Centrum Fivoor is gespecialiseerd in het poliklinisch behandelen van mensen met psychische klachten als gevolg van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering. TRTC Fivoor is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband van TRTC’s. Hierin zijn de in volwassenen gespecialiseerde TRTC’s verenigd, met als doel deskundigheidsbewaking, standaardisatie en kennisoverdracht.