Gedichten

Componence Asset List

Ik kwam haar tegen
In stilte begrijpen we elkaar
Pratend over gewone dingen
Wat betreft ons psychische worsteling, hadden we genoeg aan een gebaar
We begrijpen elkaars gedrag
Steunen elkaar door er te zijn
Voelen elkaars verdriet, maar samenhorigheid gaat ook gepaard met een lach
We weten dat we veel hebben meegemaakt
Dat we soms heftig worden geraakt
Van dit alles is zo fijn
Dat we een stille twee eenheid zijn