Poëzie Festival

Over het Poëzie Festival

Over het Poëzie Festival

Veel cliënten – en medewerkers/vrijwilligers – geven uitdrukking in gedichten of geschreven teksten aan wat in hun binnenste leeft. Dit levert ontroerende, herkenbare en eigenzinnige perspectieven en teksten op.

Schrijven, nadenken over je eigen situatie, kijken naar de wereld om je heen en dit proberen te verwoorden, doen een appèl op je persoonlijke creativiteit en kracht. Dit kan een waardevolle bron in het proces van herstel zijn.

We nodigen (oud-) cliënten, familieleden en (oud-) medewerkers en andere betrokkenen van Parnassia uit om deze teksten te delen. Spannend? Ja, maar ook leuk!