Formulier is verzonden kop

Formulier is verzonden

Formulier is verzonden

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Jouw mening is belangrijk voor ons!

De uitkomsten van dit onderzoek worden – anoniem – besproken met het team van het Centrum Autisme Haaglanden of met de directie van Parnassia. Zo kan het zorgaanbod beter worden afgestemd op de wensen van cliënten.

Dank voor je medewerking!

De cliëntenraad