paginakop - locaties

Vangnet en Advies team Midden Kennemerland

Over ons

Het Vangnet en Advies team is samengesteld uit medewerkers van verslavingszorg (Brijder), geestelijke gezondheidszorg (Parnassia) ,algemene gezondheidszorg (GGD) maatschappelijke dienstverlening (Socius) en woonbegeleiding (Regionale Instelling Beschermd Wonen , Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden). Het team richt zich op die mensen die tussen wal en schip dreigen te geraken en/of zelf niet op een adequate wijze hulp zoeken of vragen.

Het betreft mensen die vervuilen,vereenzamen,overlast geven,dakloos zijn,uit huis gezet dreigen te worden, ziek zijn, maar geen hulp toelaten.


Vangnet en Advies team Midden Kennemerland

Adres

Leeghwaterweg 1A
1951 NA Velsen-Noord
088 358 02 90
088 358 40 84

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur