paginakop - locaties

Vangnet en Advies team Midden Kennemerland

Over ons

Het Vangnet en Advies team is samengesteld uit medewerkers van:

  • verslavingszorg (Brijder)
  • geestelijke gezondheidszorg (Parnassia)
  • algemene gezondheidszorg (GGD) 
  • maatschappelijke dienstverlening (Socius)
  • woonbegeleiding (Regionale Instelling Beschermd Wonen, Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden)

Het team richt zich op die mensen die tussen wal en schip dreigen te raken en/of zelf niet op een adequate wijze hulp zoeken of vragen.

Het betreft mensen die vervuilen, vereenzamen, overlast geven, dakloos zijn, uit huis gezet dreigen te worden en/of ziek zijn maar geen hulp toelaten.


Vangnet en Advies team Midden Kennemerland

Adres

Leeghwaterweg 1A
1951 NA Velsen-Noord
088 358 02 90

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur