Onze locaties kop

Vangnet en Advies team Midden Kennemerland

Vangnet en Advies team Midden Kennemerland

Het Vangnet en Advies team is samengesteld uit medewerkers van:

  • verslavingszorg (Brijder)
  • geestelijke gezondheidszorg (Parnassia)
  • algemene gezondheidszorg (GGD)
  • maatschappelijke dienstverlening (Socius)
  • woonbegeleiding (Regionale Instelling Beschermd Wonen, Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden)

Het team richt zich op die mensen die tussen wal en schip dreigen te raken en/of zelf niet op een adequate wijze hulp zoeken of vragen.

Het betreft mensen die vervuilen, vereenzamen, overlast geven, dakloos zijn, uit huis gezet dreigen te worden en/of ziek zijn, maar geen hulp toelaten.