paginakop - locaties

Centrum Autisme Noord-Holland, locatie Haarlem

Over ons

Voor de locatie Centrum Autisme Schipholpoort Haarlem kunnen wij tot nader bericht helaas geen nieuwe aanmeldingen aannemen. Dit wordt veroorzaakt door de huidige krapte in de personele bezetting en de toenemende vraag naar ons specialistisch behandelaanbod. We vragen je huisarts samen met met u naar behandelmogelijkheden in de regio te kijken.

Het Centrum Autisme houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving. Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is.


Let op: deze locatie is vooralsnog uitsluitend bestemd voor patiënten uit de regio Midden-Kennemerland.

Bekijk ook de contactgegevens van het Centrum Autisme Noord-Holland, locatie Zaandam en het Centrum Autisme Haaglanden.

Centrum Autisme Noord-Holland, locatie Haarlem

Adres

Schipholpoort 20
2034 MA Haarlem
088 358 05 00

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur