paginakop - locaties

Beschermd wonen (plus)

Over ons

Onze woonafdeling biedt 7 dagen per week herstelondersteunende zorg aan mensen met een verslaving en/of psychische belemmeringen. Hierbij richten wij ons op leren omgaan met een verslaving en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Wij verlenen steun op het gebied van wonen, werken, financiën, leren en sociale contacten en sluiten aan bij de wensen en doelen van onze cliënten.


Beschermd wonen (plus)

Adres

Oude Parklaan 66
1901 ZZ Castricum
088 358 08 72
088 358 08 72

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur