Hulp bij verstandelijke beperking en psychische klachten

Hulp bij verstandelijke beperking en psychische klachten

200x200+lvb.png

Onze hulpverleners zoeken samen met u naar oplossingen.  Daarbij richten we ons vooral op uw mogelijkheden en die van uw omgeving

Behandeling

Onze hulpverleners zoeken samen met u naar oplossingen.  Daarbij richten we ons vooral op uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Wij hanteren bij onze aanpak de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen

Steun voor naasten en familie

Familie betrekken we nauw bij de zorg. Klaar staan voor iemand met een verstandelijke beperking en psychische klahcten kost veel energie, emoties en tijd. Wij bieden diverse mogelijkheden om naasten te ondersteunen.

Consultatie

Ook hulpverleners zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen een beroep doen op onze specialisten.