paginakop - wachttijden

Wachttijden Parnassia

200x200+wachttijden.png

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de wachttijd voor u te bekorten zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

  • Bij de aanmeldwachttijd (A) zie u hoeveel weken u moet wachten tussen aanmelding en uw intakegesprek. Dit verschilt per programma en locatie.
  • Bij de behandelwachttijd (B) ziet u hoe lang u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake. Voor sommige behandelonderdelen kan echter een wachttijd bestaan: bijvoorbeeld voor het volgen van een module in groepsverband of een consult bij een psychiater.
  • Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is .

Deze wachttijden zijn een gemiddelde, gebaseerd op hoe lang patiƫnten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De actuele stand van zaken kan afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw behandelaar/degene die het eerste gesprek met u voert kan u uitleg geven over de wachttijden.

Nieuwe website www.kiezenindeggz.nl

Deze website bestaat sinds kort en toont o.a. wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van ) Parnassia Groep. De informatie die u daar vindt over (onderdelen van )Parnassia Groep klopt nog niet.

Dit komt door technische problemen. De organisatie achter de website krijgt namelijk gegevens van de organisatie Vektis. Om te zorgen dat Vektis over de juiste gegevens beschikt, moeten wij als zorgaanbieder maandelijks onze wachttijden leveren. Vanwege technische problemen kan Vektis de wachttijden van onze 300 locaties momenteel niet verwerken. Hiervoor zijn administratieve- en ICT aanpassingen nodig. We zijn met Vektis druk in overleg over de oplossing om onze wachttijden per locatie zichtbaar te krijgen op www.kiesindeggz.nl.

De informatie over wachttijden op onze eigen websites is wel per locatie ingedeeld.

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

 U bent niet verplicht behandeling te volgen in uw eigen woonplaats. Soms is een snellere behandeling mogelijk op slechts een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten of behandeling op een andere locatie van ons mogelijk is? Bespreek dit dan met het team of de locatie waarvoor u bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

 Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

Wachttijden in de regio Haaglanden

Gewijzigd op 07-03-2019

Vestiging A B
GGZ team Morgenstond/Wateringse Veld 4.7 12.7
GGZ team Rijswijk/Ypenburg 7.9 4.5
Centrum Autisme Haaglanden  22.6 4.8
Centrum Eerste Psychose (CEP) 15.7 0.9
Geronto Psychiatrie Haaglanden           3 2.6
GGZ team Bohemen/Waldeck n.v.t. n.v.t.
GGZ team Bouwlust n.v.t. n.v.t.
GGZ Team Centrum 1.7 3
GGZ team Haagrand 3.4 1.6
GGZ team Moerwijk 3.5 2
GGZ Team Scheveningen/Mariahoe 6.4 8.4
GGZ Team Segbroek n.v.t. n.v.t.
GGZ team Spoorwijk/Laak 21.9 1
GGZ Team Zeeheldenkwartier n.v.t. n.v.t.
Jong Volwassenen Team (JVT) n.v.t. n.v.t.
Ouderen Psychiatrie Haaglanden 5.5 4.3
Toeleiding Consultatie & Advies (TCA) 2.1 0.9
Verstandelijk Beperkingen & Psychiatrie  n.v.t. n.v.t.

Voor de teams die crisisvoorkomende c.q. -vervangende zorg bieden (TOP en Transferium), geldt nooit een wachttijd.

 

Wachttijden in de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

(voorheen Dijk en Duin)

Gewijzigd op 07-03-2019

Vestiging A B
Autisme team Noord Holland               17.7 2.2
DOC team Midden Kennemerland             8.7 9.6
DOC team Waterland n.v.t. n.v.t.
DOC team Zaanstreek  5.8 11.5
FACT Beverwijk/Heemskerk                 7.3 2.1
FACT Castricum                           5.9 0
FACT Velsen                              3.1 5.9
FACT Waterland                           3.9 0
FACT Zaanstreek 6.9 4.7
Geronto Psychiatrie  Midden Kennemerland 6.9 8.4
Geronto Psychiatrie  Waterland           7.2 6.4
Geronto Psychiatrie  Zaanstreek          5.2 2.7
VIP- team Noord Holland                  n.v.t. n.v.t.