paginakop - wachttijden

Wachttijden Parnassia

200x200+wachttijden.png

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding n.v.t. staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Uw behandelaar/degene die het eerste gesprek met u voert kan u uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor u te bekorten, zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

  • Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken u moet wachten tussen aanmelding en uw intakegesprek. Dit verschilt per programma en locatie.
  • Behandelwachttijd (B): hoeveel weken wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake.
  • Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is .

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

Soms kunt u sneller behandeld worden op een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten of behandeling op een van onze andere locaties mogelijk is? Bespreek dit dan met het team/de vestiging waarvoor u bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van) Parnassia Groep. U vindt daar wachttijden van het overgrote deel van onze vestigingen. Door een technisch probleem ziet u bij enkele vestigingen staan ‘Deze aanbieder heeft geen wachttijden aangeleverd.’ Dit betekent niet dat er geen wachttijden zijn. Wilt u van die vestigingen weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

Wachttijden in de regio Haaglanden

Gewijzigd op 01-07-2020

Vestiging A B
GGZ team Morgenstond/Wateringse Veld 26.6 2.9
GGZ team Rijswijk/Ypenburg 4.4 11
(Ambulant) Geriatrie Team Haaglanden          2.8 1.8
Centrum Autisme Haaglanden  21.8 7.4
Centrum Eerste Psychose (CEP) 0.6 1.9
GGZ team Bohemen/Waldeck n.v.t. n.v.t.
GGZ team Bouwlust n.v.t. n.v.t.
GGZ Team Centrum n.v.t. n.v.t.
GGZ team Haagrand 11.6 4.1
GGZ team Moerwijk 9.5 6.1
GGZ Team Scheveningen/Mariahoe 5.6 10.3
GGZ Team Segbroek 3.8 2.8
GGZ team Spoorwijk/Laak n.v.t. n.v.t.
GGZ Team Zeeheldenkwartier n.v.t. n.v.t.
Jong Volwassenen Team (JVT) 2.4 2
Ouderen Psychiatrie Haaglanden 6 2.6
Toeleiding Consultatie & Advies (TCA) 2.4 2.5
Verstandelijk Beperkingen & Psychiatrie  n.v.t. n.v.t.
​​​​​​​
Ouderen Zoetermeer 2.6 8
Volwassenen Zoetermeer 13.1 8.6
​​​​​​​

Voor de teams die crisisvoorkomende c.q. -vervangende zorg bieden (TOP en Transferium), geldt nooit een wachttijd.

Wachttijden in de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

(voorheen Dijk en Duin)

Gewijzigd op 01-07-2020

Vestiging A B
Autisme team Noord Holland               23.7 4.1
DOC team Midden Kennemerland             5.8 9
DOC team Waterland n.v.t. n.v.t.
DOC team Zaanstreek  5.8 11.3
FACT Beverwijk/Heemskerk                 3.1 0.7
FACT Castricum                           15.8 2.9
FACT Velsen                              2.7 8.8
FACT Waterland                           1.8 3.2
FACT Zaanstreek 9.2 5
Geronto Psychiatrie  Midden Kennemerland 3.4 8.6
Geronto Psychiatrie  Waterland           8.3 12.1
Geronto Psychiatrie  Zaanstreek          3.4 3
 

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Als u bij een vestiging n.v.t. ziet, betekent het niet dat er geen wachttijd is. Wilt u weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.