paginakop - wachttijden

Wachttijden Parnassia

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de wachttijd voor u te bekorten zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

Bij de aanmeldwachttijd staat hoe lang u moet wachten vanaf het moment dat uw aanmelding is geregeld bij ons tot aan uw eerste intakeafspraak. Bij de behandelwachttijd ziet u hoe lang u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot de daadwerkelijke behandelactiviteiten beginnen.

Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is .

Deze wachttijden zijn een gemiddelde, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De actuele stand van zaken kan afwijken. Hierdoor komen de wachttijden die u op de website  ziet niet altijd exact overeen met de huidige situatie. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Nieuwe website www.kiezenindeggz.nl

Deze website bestaat sinds kort en toont o.a. wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van ) Parnassia Groep. De informatie die u daar vindt over (onderdelen van )Parnassia Groep klopt nog niet.

Dit komt door technische problemen. De organisatie achter de website krijgt namelijk gegevens van de organisatie Vektis. Om te zorgen dat Vektis over de juiste gegevens beschikt, moeten wij als zorgaanbieder maandelijks onze wachttijden leveren. Vanwege technische problemen kan Vektis de wachttijden van onze 300 locaties momenteel niet verwerken. Hiervoor zijn administratieve- en ICT aanpassingen nodig. We zijn met Vektis druk in overleg over de oplossing om onze wachttijden per locatie zichtbaar te krijgen op www.kiesindeggz.nl.

De informatie over wachttijden op onze eigen websites is wel per locatie ingedeeld.

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

 U bent niet verplicht behandeling te volgen in uw eigen woonplaats. Soms is een snellere behandeling mogelijk op slechts een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten of behandeling op een andere locatie van ons mogelijk is? Bespreek dit dan met het team of de locatie waarvoor u bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

 Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

Wachttijden in de regio Haaglanden

Gewijzigd op 04-12-2018

Teams

Aanmeldwachttijd

Behandelwachttijd​

Geriatrie Team 3 weken 10 weken
Ouderenpsychiatrie 5 weken 7 weken
GGZ Teams Den Haag 5 weken 5 weken
GGZ Team Rijswijk 5 weken 1 week
Jeugd (Centrum Eerste Psychose, Jong Volwassenen Team) 2 weken 2 weken
Sarr Expertisecentrum Autisme Volwassenen 18 weken ​15 weken
Team OGGZ (TOP) 0 0
Transferium 0 ​0
Verstandelijke beperking en psychiatrie 12 weken 11 weken

Voor de teams die crisisvoorkomende c.q. -vervangende zorg bieden (TOP en Transferium), geldt nooit een wachttijd.

 

Wachttijden in de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

(voorheen Dijk en Duin)

Gewijzigd op 02-01-2019

Wachttijden Volwassenpsychiatrie

Locatie Aanmeldwachttijd ​Behandelwachttijd
Dijk en Duin FACT Beverwijk/ Castricum/ Heemskerk 7 weken 8 weken
Dijk en Duin FACT Wormerveer/Zaanstad 5 weken 3 weken
Dijk en Duin FACT Waterland/ Beemster 3 weken 6 weken
Dijk en Duin Autismeteam 19 weken 7 weken
Dijk en Duin VIP- team 6 weken 4 weken

Wachttijden Ouderenpsychiatrie

Locatie Aanmeldwachttijd ​Behandelwachttijd
Dijk en Duin DOC team Beverwijk 7 weken 8 weken
Dijk en Duin DOC team Purmerend 5 weken 9 weken
Dijk en Duin DOC team Zaandam 4 weken 15 weken
Dijk en Duin GP team Beverwijk 4 weken 5 weken
Dijk en Duin GP team Purmerend 3 weken 8 weken
Dijk en Duin GP team Zaandam 4 weken 7 weken