De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.  

Aanmelden

Om te bepalen wat voor u de aanmeldingswachttijd is, kijkt u naar de periode tussen het moment dat met u een afspraak is gemaakt voor het intakegesprek en de datum waarop het intakegesprek plaatsvindt. De aanmeldingswachttijd wordt bepaald op basis van de ruimte in de agenda op het moment van het bijwerken van de wachttijdinformatie op onze website. De stand van zaken op het moment dat u op de website kijkt, kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Behandelen

De behandelingswachttijd is de termijn waarbinnen uw behandeling start na het laatste intakegesprek. Dit hoort u in het laatste intakegesprek, ook wel adviesgesprek genoemd. De behandelingswachttijd komt tot stand op basis van de voorgaande twee maanden. Hierdoor komen de wachttijden die u op de website ziet niet altijd overeen met de werkelijkheid. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. U bent niet verplicht behandeling te zoeken in uw eigen woonplaats. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

Wachttijden
Teams Wachttijd aanmelding Wachttijd behandeling
Geriatrie Team 6 weken 5 weken
Ouderenpsychiatrie 6 weken 2 weken
GGZ Teams Den Haag 7 weken 2 week
GGZ Team Rijswijk 0
Jeugd (Centrum Eerste Psychose, Jong Volwassenen Team) 0
Sarr Expertisecentrum Autisme Volwassenen 8 weken 7 weken
Team OGGZ (TOP) 0 0
Transferium 0 0
Verstandelijke beperking en psychiatrie 1 weken 4 weken
 

 Laatste wijziging 07-02-2018

Dit zijn gemiddelde wachttijden. Wij streven naar een intake binnen 10 werkdagen en behandelingen die vervolgens binnen 2 tot 4 weken starten.
* Voor de teams die crisisvoorkomende c.q. -vervangende zorg bieden (TCA en Transferium), geldt nooit een wachttijd.