paginakop - wachttijden

Wachttijden Parnassia

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de wachttijd voor u te bekorten zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

Bij de aanmeldwachttijd staat hoe lang u moet wachten vanaf het moment dat uw aanmelding is geregeld bij ons tot aan uw eerste intakeafspraak. Bij de behandelwachttijd ziet u hoe lang u moet wachten na het laatste intakegesprek (het zogenaamde adviesgesprek) tot de daadwerkelijke behandelactiviteiten beginnen.

Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is .

Deze wachttijden zijn een gemiddelde, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De actuele stand van zaken kan afwijken. Hierdoor komen de wachttijden die u op de website  ziet niet altijd exact overeen met de huidige situatie. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

 U bent niet verplicht behandeling te volgen in uw eigen woonplaats. Soms is een snellere behandeling mogelijk op slechts een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten of behandeling op een andere locatie van ons mogelijk is? Bespreek dit dan met het team of de locatie waarvoor u bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

 Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

Wachttijden in de regio Haaglanden

Gewijzigd op  3 september 2018

Teams

Aanmeld-wachttijd

Behandel-wachttijd​

Geriatrie Team 3 weken 13 weken
Ouderenpsychiatrie 3 weken 7 weken
GGZ Teams Den Haag 6 weken ​3 weken
GGZ Team Rijswijk 8 weken  8 weken
Jeugd (Centrum Eerste Psychose, Jong Volwassenen Team) 3 weken 2 weken
Sarr Expertisecentrum Autisme Volwassenen 14 weken ​12 weken
Team OGGZ (TOP) 0 0
Transferium 0 ​0
Verstandelijke beperking en psychiatrie 16 weken 12 weken

Voor de teams die crisisvoorkomende c.q. -vervangende zorg bieden (TOP en Transferium), geldt nooit een wachttijd.

Wachttijden in de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

(voorheen Dijk en Duin)

Gewijzigd op 3 september 2018

Wachttijden Volwassenpsychiatrie

Locatie Aanmeldwachttijd ​Behandelwachttijd
Parnassia FACT Beverwijk/ Castricum/ Heemskerk 10 weken 3 weken
Parnassia FACT Wormerveer/Zaanstad 7 weken 7 weken
Parnassia FACT Waterland/ Beemster 5 weken 2 weken
Parnassia Autismeteam 27 weken 14 weken
Dijk en Duin VIP- team 7 weken 7 weken
 

Wachttijden Ouderenpsychiatrie

Locatie Aanmeldwachttijd ​Behandelwachttijd
Parnassia DOC team Beverwijk  8 weken 9 weken
Parnassia DOC team Purmerend 4 weken 6 weken
Parnassia DOC team Zaandam 5 weken 14 weken
Parnassia GP team Beverwijk 4 weken 9 weken
Parnassia GP team Purmerend 6 weken 5 weken
Parnassia GP team Zaandam 4 weken 3 weken