Als familielid of naaste van iemand met psychische problemen heeft u het vaak niet makkelijk. Het is aangrijpend te moeten aanzien wat de ziekte doet met uw naaste. Vrienden haken af, werk of studie komen in de knoop. Als zoon, moeder of buurvrouw voelt u zich vaak hulpeloos. Wij bieden u een luisterend oor en meer.

Wat te doen wanneer u als familie/naaste vindt dat het beter kan?

Herkent u zich hierin?

Iemand in uw directe omgeving heeft een psychiatrische ziekte. Hierdoor is uw leven ingrijpend veranderd. U bent ineens behalve partner, ouder, kind of buur ook hulpverlener. Soms bent u crisismanager. U moet regelmatig opkomen voor de belangen van uw familielid of naaste. U maakt zich zorgen: over uw familielid of naaste, over de andere leden van het gezin, en over uzelf.

Tevreden

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent met de hulpverleners en de zorg die uw familielid/naaste krijgt. Maar het kan zijn dat uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden. Of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de manier waarop u als familielid bij de behandeling betrokken wordt. Ook kunt u klachten hebben over de manier van omgaan met u door hulpverleners van Parnassia.

Zo vroeg mogelijk

Parnassia vindt het belangrijk om ongenoegens en klachten van familie zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen deze meestal snel worden opgelost. Het is voor zowel familie/naaste, als de hulpverlener het beste om de klacht eerst met elkaar te bespreken.

  • De familievertrouwenspersoon steunt u in het contact met de ggz.
  • De familievertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van de familie/naaste van patiënten in behandeling in de GGZ, geeft antwoord op de vragen die er leven
  • Ook kan de familievertrouwenspersoon advies geven en bemiddelen tussen u en de hulpverlener.

Contact opnemen

Familievertrouwenspersoon: Pim Stumpe
06 156 67 690  
p.stumpe@lsfvp.nl

Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met de hulplijn LSFVP: 0900-2223333.