paginakop - opname voorkomen

Opname voorkomen / vervangen

200x200+vrolijke+man.png

Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien u door psychiatrische problemen in crisis bent of dreigt te raken en er een opname indicatie is. Het IBT voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis. IBT is  daarmee een  “ambulante open opname afdeling”.

Uw huis is een centrale plaats in uw leven. De visie van IBT is dan ook dat beter worden het beste thuis kan plaatsvinden. Indien u zelf de keuze hebt gemaakt thuis behandeld te willen worden, zet u, in samenwerking met uw naaste omgeving en uw ambulante behandelaar (als aanwezig) de behandeling op.

De behandeling

De behandeling richt zich op stabilisatie van uw psychische klachten in uw thuissituatie. Hoe we dit doen, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw eerdere ervaringen en voorkeuren. De frequentie van de huisbezoeken wordt  in overleg met u bepaald en kan in uitzonderlijke situaties tot 3 x per dag plaatsvinden. De behandeling van het IBT team duurt maximaal zes weken. Zodra het beter met u gaat en u minder intensieve zorg nodig heeft, wordt de frequentie van de huisbezoeken afgebouwd  en uiteindelijk neemt uw ambulante behandelaar de behandeling weer helemaal over. Mocht u nog geen ambulante behandelaar hebben, dan melden wij u hiervoor aan.

Voorbeelden van behandelinterventies zijn:

  • zorg voor een goede dagstructuur en activiteiten,
  • ontspanningsoefeningen,
  • instelling op medicatie,
  • diagnostiek,
  • gedragstherapie,
  • crisissignaleringsplan,
  • systeemgesprekken