Ondersteuningsgroep schizofrenie

regulier-kosten+en+vergoedingen.jpg
Als familielid of naaste van iemand met psychische problemen heeft u het vaak niet makkelijk. Het is aangrijpend te moeten aanzien wat de ziekte doet met uw naaste. Vrienden haken af, werk of studie komen in de knoop. Als zoon, moeder of buurvrouw voelt u zich vaak hulpeloos. Wij bieden u een luisterend oor en meer.

Voor wie

De ondersteuningsgroep is bedoeld voor partners, familieleden en direct betrokkenen van mensen met schizofrenie.

Doel

In de cursus kunt u samen met anderen

  • uw kennis over schizofrenie vergroten
  • op meerdere manieren leren ermee om te gaan
  • praktische tips en steun krijgen
  • leren wat nodig is om u staande te houden

Inhoud

Tien bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst. U krijgt informatie over schizofrenie en over behandelmogelijkheden. U wisselt onderling ervaringen uit en krijgt tips. Daarnaast leert u voor uzelf op te komen.

Praktische informatie

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts; er worden geen dossiers aangelegd. Er wordt gewerkt met een cursusboek met informatie en huiswerkopdrachten. De cursus wordt begeleid door een ervaringsdeskundige en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Parnassia. De groep komt bijelkaar op een nog te bepalen locatie in Den Haag en bestaat uit zes tot tien deelnemers.

Informatie en aanmelding

Kees van der Wilk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Tel.nr. 06-10890326. E-mail: k.vanderwilk@parnassia.nl