paginakop - Kosten behandeling

DBC facturen

200x200+dameshanden+met+pen.png

De kosten voor je behandelingen worden door de Parnassia Groep gefactureerd, middels een DBC, aan jouw zorgverzekeraar. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie.

Een DBC geeft een overzicht van alle activiteiten die voortkomen uit jouw zorgvraag. Bij activiteiten kun je denken aan

  • intakecontacten,
  • behandelcontacten
  • telefonische contacten,
  • opname in de kliniek,
  • deeltijdbehandeling
  • en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding.

Ook werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor jou niet direct zichtbaar zijn vallen hieronder. Denk dan bijvoorbeeld aan het rapporteren over jouw behandeling, gehouden behandelbesprekingen en contacten met derden zoals de huisarts etc.

Al deze activiteiten bij elkaar vullen de DBC met tijd. De uiteindelijke rekening van de DBC wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de behandelaren tezamen hebben besteed aan jouw behandeling.

De startdatum van uw DBC (welk jaar) is zeer belangrijk. Een DBC start bij het eerste directe contact (telefonisch of persoonlijk) dat jij hebt met ons. De zorgverzekeraar verrekent met jou het verplicht eigen risico (verhoogd met het eventueel vrijwillig eigen risico) van het jaar waarin je DBC is gestart. Het kan voorkomen dat je pas ruim een jaar na de start van jouw behandeling een rekening ontvangt van je zorgverzekeraar.

Een DBC duurt maximaal 365 kalenderdagen. Daarna wordt deze vervolgd als je nog in behandeling bent. Na maximaal 365 kalenderdagen sturen wij een factuur naar de zorgverzekeraar. Wanneer je langdurend in zorg bij ons, versturen wij jaarlijks een factuur.