JoVoPoli- Haagse instellingen bundelen krachten

200x200+jongvolwassenen.png

De JoVoPoli biedt een ingang voor adolescenten en jong volwassenen met complexe problemen. De JovoPoli bundelt de krachten van verschillende GGZ-instellingen in Den Haag. Aanmelden bij de JoVoPoli betekent snelle triage door meerdere deskundigen. Tevens houden we jongeren altijd in beeld voor zorg.

Jongeren en jong volwassenen met meerdere problemen worden vaak onvoldoende bereikt door de ggz. De jongeren vallen door de keuze voor specialisering van zorgprogramma's op stoornissen nog te vaak buiten de boot.  De problematiek is divers en is vaak nog niet uitgekristalliseerd in een bepaalde stoornis. Tevens kampen jongeren met achterstanden in de psychosociale ontwikkeling door interactie tussen stoornissen, die al vanaf de kinderleeftijd aanwezig zijn. Voor een goede diagnostiek, correcte bejegening en een passende behandeling van deze jongeren is kennis van ontwikkelingsprocessen cruciaal. In de behandeling dienen de hulpvraag van de jongeren, de problemen in de psychosociale ontwikkeling, de problemen in de gezinssituatie en de problemen met werk/studie en huisvesting een prominente plaats in te nemen. Deze zorg goed opstarten is wat de samenwerkende instellingen met  de JoVoPoli (Jong Volwassenen Polikliniek) nastreven.

Vroeg detecteren

Wanneer een jongere complexe problemen heeft is het zaak dat tijdig te detecteren en de  jongere snel toe leiden naar de juiste zorg.  Dankzij de samenwerking in de JoVoPoli kan vroegtijdig actie ondernomen worden en kan voorkomen worden dat jongeren tussen wal en schip vallen. De zes instellingen bespreken in een wekelijks overleg de aanmeldingen en de verzoeken voor consultatie en advies.  Voorafgaand aan de vergadering heeft de verwijzer de cliënt aangemeld. Hierdoor is er bekend wat er al gedaan is voor een jongere en of bijvoorbeeld  er sprake is van een reclassering of justitiecontact. Op basis daarvan volgt een triage en een gebundeld zorgaanbod. Vervolgens monitoren de instellingen de voortgang van de zorg. Deze gedegen aanpak moet meer adolescenten en jong volwassen in zorg houden.

Doelgroep

De Jong Volwassenen Polikliniek is de polikliniek in Den Haag en omgeving voor adolescenten en jong volwasssen (16-23 jaar) met meerdere problemen. Of het nu gaat om gedragsproblemen, verslavingsproblemen, psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. Door de bundeling van kennis weten we de weg te wijzen en de jongere in beeld te houden.

Waarom?

We bereiken een gedegen diagnose, voor adolescenten en jong volwassenen met complexe problemen, door de ervaring en expertise die in Den Haag aanwezig is te combineren. We hebben experts op het gebied van bemoeizorg en casemanagement, behandeling van gedragsstoornissen en ernstige psychiatrische stoornissen, verslavingszorg, multiculturele problematiek en ontwikkelingsproblematiek.

Behandeling

Het team van de JoVoPoli is verantwoordelijk is voor de toeleiding, aanmelding, diagnostiek, behandeling en of begeleiding van de jongeren in zijn systeem. De expertise van alle partners wordt in het behandelplan van een jongere gecombineerd. Dat maakt onze aanpak uniek.

Verwijzen

Een verwijzer kan een jong volwassene, van 16-23 jaar, aanmelden via ons loket. Wij zijn ervoor om in alle situaties van complexe problemen een oplossing te vinden en de jongere in beeld te houden.

Loket

Zoutkeetsingel 40
2512 HN Den Haag

Bel: 088-357 55 33