Als het echt niet anders kan nemen we u op in een van onze klinieken. Parnassia doet er alles aan u zo te ondersteunen dat we opnames zo veel mogelijk voorkomen. Een opname is altijd zo kort mogelijk, zodat u zo snel mogelijk terug gaat naar uw eigen omgeving.

Wanneer nemen we iemand op?

Alleen bij ernstige situaties. Als de zorg die u op dat moment nodig heeft zo intensief is dat behandeling thuis, in uw buurt of op een van onze poliklinieken onvoldoende is.

We nemen u op om:

  • een crisissituatie te bestrijden
  • daarbij - indien nodig - een diagnose (opnieuw) te stellen

Bent u al bij ons in behandeling, dan is een opname vooral bedoeld om de crisissituatie waarmee u te maken heeft te bestrijden.  Zo'n opname kan deel uitmaken van de afspraken die zijn vastgelegd in een crisisplan. Na ontslag vervolgt u de behandeling met ondersteuning van de hulpverlener(s) waarmee u al eerder contact had.

Bent u bij ons opgenomen en heeft u voor het eerst met onze hulp te maken? Dan zoeken we, in overleg met u, een bij de diagnose passende behandeling.

Meer informatie