Mantelzorg en familie

Hulp voor ouder en kind

200x200+klimkind.png

Opgroeien in een gezin waarvan vader of moeder psychische problemen heeft, is niet gemakkelijk. Kinderen voelen zich vaak verantwoordelijk. Praten helpt. 'Ik heb geleerd dat ik me over mijn vader geen zorgen hoef te maken. Het is niet mijn schuld.'

Hulp voor ouder en kind

Wij ondersteunen uw kind(eren) ook op andere manieren:

  • Stel al uw vragen via de module 'Vragen van ouders over opvoeding'
  • Laat uw kind(eren) ervaringen uitwisselen in doe-praatgroepen
  • Laat uw kind(eren) de gratis empowerment app downloaden

Heeft u meer ondersteuning nodig? Dan kijken onze hulpverleners naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op.

Module 'Vragen van ouders over opvoeding'

Onderwerpen die voorbijkomen:

  • Hoe vertel ik mijn kind(eren) over mijn ziekte?
  • Hoe ga ik om met schuld- en schaamtegevoelens?
  • Welke invloed heeft mijn ziekte op mijn kind(eren)?

Ervaringen uitwisselen in doe-praatgroepen

Uw kinderen staan stevig in hun schoenen door:

  • een luisterend oor te vinden
  • ervaringen uit te wisselen
  • leren om te gaan met de situatie thuis

Empowerment app

Jongeren kunnen de gratis empowerment app downloaden. Deze app is speciaal ontwikkeld voor jongeren van 10 tot 20 jaar die een lichamelijk of psychisch chronisch zieke ouder hebben. Door 8 vragen in te vullen testen zij of zij door de thuissituatie meer risico lopen op problemen in de toekomst. Na afronden van de test, krijg zij tips voor hun specifieke situatie.