Mantelzorg en familie

De Familievertrouwenspersoon is er voor u

Het kan moeilijk voor u zijn wanneer u betrokken bent bij een volwassene of kind met psychische of verslavingsproblemen. Een Familievertrouwenspersoon (fvp) kan u dan helpen.

Wat doet de Familievertrouwenspersoon voor u?

De Familievertrouwenspersoon geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en biedt u een luisterend oor.

Concreet betekent dit dat een Familievertrouwenspersoon:

  • u emotionele ondersteuning geeft
  • luistert naar uw verhaal en antwoord geeft op vragen
  • algemene informatie geeft over de instelling, de aandoening en de behandeling
  • u advies geeft over hoe u als familie en naastbetrokkenen kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
  • u ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • u informatie geeft over het preventieaanbod en lotgenotengroepen
  • bemiddelt als u het niet eens bent met de behandeling
  • u ondersteunt bij het indienen van een klacht

Rechtstreeks beroep doen op de fvp

Familie en andere direct betrokkenen kunnen rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de fvp. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Een beroep doen op de fvp is gratis.

U kunt een afspraak maken met de fvp op een plek die u prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij u thuis.

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. Dit betekent dat alle zaken die u met de fvp bespreekt vertrouwelijk zijn en blijven. Zonder toestemming van familie en direct betrokkenen wordt geen informatie doorgegeven aan anderen, dus ook niet aan de patiënt of hulpverlener.

Onafhankelijk

De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat de fvp onafhankelijk is van Parnassia, van de geneesheer-directeur en het behandelteam. De fvp zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen.

Contact opnemen

Myrna Seekles (Noord-Holland)
e-mail: m.seekles@lsfvp.nl
Telefoon:  06 - 51 63 97 37

Wim van Lierop (Haaglanden)
e-mail: w.vanlierop@lsfvp.nl
Telefoon: 06 - 55 45 94 49

Pim Stumpe (Haaglanden)
e-mail: p.stumpe@lsfvp.nl
Telefoon: 06 - 21 14 95 10

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met de hulplijn van het LSFVP: 0900 - 333 22 22,  op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, ga naar www.lsfvp.nl of lees de folder.