Mantelzorg en familie

Familieraad regio Haaglanden

200x200+website_+aanmelden.jpg

Als familie weet je als geen ander wat het betekent als jouw familielid in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Jouw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze zorg.

Vanuit die ervaring is er een regionale Familieraad Haaglanden ván, door en voor familie en direct betrokkenen van onze patiënten van onderdelen van Parnassia Groep die in Haaglanden actief zijn, namelijk Brijder, Parnassia en Fivoor.

Belangen

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De raad is ervan overtuigd dat patiënten door ons beter behandeld kunnen worden als familieleden nauwer bij de behandeling betrokken worden. De Familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met de raad van bestuur van Parnassia Groep.

Gevraagd en ongevraagd

Via de Familieraad kun je als familielid gevraagd en ongevraagd jouw visie geven op onze hulpverlening.

De Familieraad

 • behartigt gezamenlijke belangen van familie
 • overlegt met de raad van bestuur en (divisie)directies
 • geeft advies aan de raad van bestuur en (divisie)directies
 • overlegt met de cliëntenraden van Parnassia Groep
 • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
 • stimuleert de betrokkenheid van familie bij de behandeling.

Hoe werkt de Familieraad

Als de Familieraad regelmatig dezelfde klachten of vragen hoort over een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele klachten of vragen verwijst de Familieraad door naar de Familievertrouwenspersoon.

Krachten bundelen

Om het doel van de Familieraad te bereiken is intensief  contact met jou als familie nodig. Wij nodigen je uit ons te laten horen wat jij van de zorg en hulpverlening vindt, zodat wij weten hoe wij jouw belangen goed kunnen behartigen en je kunnen vertegenwoordigen.
De Familieraad kan altijd versterking gebruiken. Ben je familielid van een patiënt bij ons, dan kun je lid worden.

Meld je aan

Voor diverse werkzaamheden zijn mensen nodig. Als je niet van vergaderen houdt, kun je bijvoorbeeld

 • namens familie optreden als contactpersoon bij de afdelingen
 • helpen bij het organiseren van familieavonden
 • een nieuwsbrief opstellen
 • een onderzoekje doen
 • beleidsstukken van advies voorzien.

Contact

Familieraad Haaglanden

Familieraad Noord-Holland