Mantelzorg en familie

Familie ervaringsdeskundigheid

200x200+website_+aanmelden.jpg
Sommige afdelingen van Parnassia werken samen met een familie ervaringsdeskundige (FED). Zij weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben en hebben zich op basis van scholing ontwikkeld om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen.

De FED biedt adviseert en coacht u hoe om te gaan met de situatie waarin u zich bevindt en ondersteunt u waar nodig.  De FED is onafhankelijk en heeft geen toegang tot de gegevens van uw naaste en rapporteert niet in het patiëntendossier.

Wilt u gesprek met een FED? Vraag aan uw contactpersoon of de afdeling waar u naaste in zorg is of zij hier gebruik van maken.