Voor dak- en thuislozen met verslavingsproblemen heeft Parnassia twee aparte woonvoorzieningen. Vaak is er ook sprake van psychiatrische problemen. Door hun ziekte zijn mensen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waar ze niet zelf meer uit komen. Schulden, geen dak boven hun hoofd en geen contact meer met familie spelen een grote rol in hun leven.

Woodstock

Woodstock biedt een woonplek aan mensen ouder dan 45 jaar, die al jarenlang verslaafd zijn en in sommige gevallen ook psychiatrische problemen hebben. Vaak hebben zij al vele pogingen gedaan om van hun verslaving te herstellen en is dat niet gelukt.

Over het algemeen hebben ze geen woning en zwerven door de stad. Het contact met de familie is in veel gevallen al lang geleden verbroken. Ze hebben schulden en weten niet hoe ze hun leven weer op de rit moeten krijgen.

Woodstock biedt ze een rustige en veilige plek om te wonen.

MiCasa

MiCasa is er voor mensen die dakloos zijn of van een opvangvoorziening gebruik maken. Ze hebben last van zowel psychiatrische, als verslavingsproblemen. Het doel van wonen bij MiCasa is het leven weer op orde krijgen en uiteindelijk verhuizen naar een eigen woning.

We geven onder andere ondersteuning bij het op orde krijgen van wonen, werken en sociale contacten De meeste mensen blijven hier één tot vier jaar wonen. Daarna verhuizen zij naar een zelfstandige woonruimte of een andere begeleide woonvorm.