paginakop - dak en thuislozen

Wonen voor verslaafde dak-en thuislozen (beschermd wonen)

200x200+dak+thuislozen.png

Voor dak- en thuislozen met verslavingsproblemen heeft Parnassia twee aparte woonvoorzieningen. Vaak is er ook sprake van psychiatrische problemen. Door hun ziekte zijn mensen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waar ze niet zelf meer uit komen. Schulden, geen dak boven hun hoofd en geen contact meer met familie spelen een grote rol in hun leven.

Woodstock

Woodstock biedt een woonplek aan mensen ouder dan 45 jaar, die al jarenlang verslaafd zijn en in sommige gevallen ook psychiatrische problemen hebben. Vaak hebben zij al vele pogingen gedaan om van hun verslaving te herstellen en is dat niet gelukt.

Unieke woonvoorziening

Het unieke aan Woodstock is dat er een gedoogbeleid is; de bewoners mogen middelen blijven gebruiken in hun eigen kamer. Verder worden ze begeleid, krijgen ze drie maaltijden per dag en medische zorg. En kunnen ze binnen de opvang werken voor zakgeld.

Dankzij Woodstock wordt voorkomen dat deze mensen de maatschappij overlast bezorgen en buiten op straat  moeten slapen. Woodstock biedt ze een rustige en veilige plek om te wonen en geeft bewoners de mogelijkheid om hun leven weer op de rit krijgen.

“Het is mooi om te zien hoe mensen tot rust komen die in Woodstock wonen. Niet meer de spanning van waar moet ik slapen, hoe moet ik overleven. Met Woodstock kunnen we ze een huis bieden waar zij zich thuis voelen. Dat voelt heel dankbaar.” - Yvonne Zeller, begeleider van Woodstock, werkt al 25 jaar met verslaafden, in het tv-programma Beau Five Days inside

MiCasa

MiCasa is er voor mensen die dakloos zijn of van een opvangvoorziening gebruik maken. Ze hebben last van zowel psychiatrische, als verslavingsproblemen. Het doel van wonen bij MiCasa is het leven weer op orde krijgen en uiteindelijk verhuizen naar een eigen woning.

We geven onder andere ondersteuning bij het op orde krijgen van wonen, werken en sociale contacten De meeste mensen blijven hier één tot vier jaar wonen. Daarna verhuizen zij naar een zelfstandige woonruimte of een andere begeleide woonvorm.

Woodstock in 'Beau Five Days Inside'

Woodstock in 'Beau Five Days Inside'

Woodstock in 'Beau Five Days Inside'

Voor zijn tv-programma 'Beau five days inside' heeft Beau van Erven Dorens vijf dagen en vier nachten gelogeerd in Woodstock, een woonvoorziening voor dak- en thuisloze verslaafden.