Bij levensbedreigende situaties: Wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen acuut gevaar, maar wel direct hulp nodig? Bel dan uw huisarts of huisartspost. Deze schakelt de crisisdienst in uw regio in.

Nog niet in behandeling

Bent u nog niet in behandeling bij ons en is er is sprake van een acute situatie ? Neem dan contact op met uw huisarts of zijn vervanger. Deze overlegt over hulpmogelijkheden met onze acute dienst.

Bestaande patiƫnten

Bent u in behandeling bij ons en is er sprake van een acute situatie? Volg dan de afspraken die u daarover heeft gemaakt met uw behandelaar. Deze afspraken kunnen onder andere zijn:

  • Bellen met uw behandelaar
  • Via beeldscherm contact zoeken met uw behandelaar
  • Een regeling voor een bed-op-recept