Familie

Psycho-edcuatiegroep voor familieleden 

Voor familieleden die al langer te maken hebben met een familielid dat aan schizofrenie lijdt zijn er ook psycho-educatie- groepen. Deze bestaan uit tien bijeenkomsten.

Voor meer informatie en aanmelding psycho-educatie kunt u contact opnemen met Hans van Peperstraten.

mailadres voor psycho-educatie
h.van.peperstraten@
parnassia.nl


Tel: 06-10 77 83 28


Meer over psychotische stoornissen, zoals schizofrenie.


Wat is psycho-educatie?

Psycho-educatie is voorlichting en advies over een psychiatrische ziekte

Psycho-educatie is onderdeel van de behandeling waarbij de hulpverleners voorlichting, informatie, steun en advies geven.

Patiënten en familie kunnen terecht met hun vragen en onzekerheden over het hebben van een (ernstige) psychiatrische ziekte.

Men krijgt antwoord op vragen als:

  • word ik ooit beter?
  • moet ik altijd medicijnen blijven slikken?
Tijdens psycho-educatie werken we aan:
  • het vergroten van de kennis over de ziekte
  • hoe je de kans op een terugval kan voorkomen,
  • hoe de patiënt zo goed mogelijk kan functioneren met zijn ziekte
  • een begin maken met het verwerken van het hebben van een psychiatrische ziekte.

Lotgenoten en psycho-educatie
Psycho-educatie geven we individueel en aan groepen. Het contact met lotgenoten heeft hier grote waarde. Lotgenoten herkennen de problemen over en door het hebben van een psychiatrische ziekte. 

Psycho-educatie ook voor familieleden en partners
Niet alleen aan patiënten maar ook familieleden en andere verwanten bieden we psycho-educatie. Ook voor hen is het belangrijk:

  • informatie te krijgen over de ziekte
  • steun te krijgen
  • te leren hoe met de ziekte om te gaan.

terug naar de vorige pagina