Test Psychose

De psychosetest stelt geen diagnose en is geen vervanging van een behandeling bij een arts.
Is er sprake van een acute situatie neem dan contact op met uw huisarts of vervanger.


Een psychose kan zijn:
- Schizofrenie
- Waanstoornis
- Kortdurende psychotische stoornis
- Schizoaffectieve stoornis

Psychose

Symptomen van een psychose zijn:
- dingen horen of zien die er niet zijn
- dingen denken die niet waar zijn (wanen)
- problemen met denken
- overmatige achterdocht
- ontkenning van de ziekte.


Door de test te doen krijgt u inzicht of uw klachten mogelijk verband houden met een psychose.

Psychose test