Psychische klachten

Psychische problemen en op zoek naar hulp?
Onze testen geven situaties en symptomen weer, die mogelijk verband houden met uw eigen psychische klachten of die van personen uit uw omgeving.


Spoed
Is er sprake van een acute situatie? Neem dan contact op met uw huisarts of vervanger.

De testen stellen geen diagnose en zijn geen vervanging van een behandeling bij een arts.


Psychische klachten Wegwijzer

Psychische problemen en op zoek naar hulp?

Welkom bij de Psychische klachten Wegwijzer van Parnassia.
De wegwijzer is bedoeld om u door te leiden naar het juiste hulpaanbod binnen Parnassia en u in contact te brengen met de juiste mensen.

Psychische problemen bij iemand in uw omgeving?
Bent u familie, partner of direct betrokkene van iemand waar u zorg voor draagt (mantelzorger)? En maakt u zich zorgen om diegene waar u zorg voor draagt? Dan kunt u de test ook invullen.

Psychische klachten en herkent u de situaties en symptomen?
U krijgt eerst een keuze uit diverse symptomen en situaties, die mogelijk verband houden met de psychische klachten. Herkent u zich in een van de situaties of symptomen, dan krijgt u automatisch een serie aanvullende, specifieke vragen over uw situatie.

Advies voor hulp voor uw psychische klachten
Het is mogelijk dat Parnassia niet de juiste hulpprogramma's heeft voor uw psychische klacht of situatie. In dat geval krijgt u van ons altijd een advies waar u wel hulp kunt krijgen.
Twijfelt u of heeft u acute nood, raadpleeg dan meteen uw huisarts of een andere hulpverlener en wacht niet af.

Ellen van Hummel
Bestuurder Parnassia